Web Hosting Giá Rẻ Mua web hosting giá rẻ, nhanh, an toàn để bảo đảm thành công cho dự án online của bạn

Web Hosting Cá Nhân
$4.00 USD 1 tháng
 • 1 Website
 • 1 Email Account
 • Giới hạn băng thông (100 GB)
 • Miễn phí 1 SSL Certificate
 • 1X tài nguyên được phân bổ

 • Control Panel Directadmin

Web Hosting Cao Cấp
$10.00 USD 1 tháng
 • Không giới hạn số lượng website
 • Không giới hạn tài khoản email
 • Không giới hạn băng thông
 • Tăng Tốc WordPress(LSCWP)
 • Tên miền miễn phí & chứng chỉ SSL miễn phí
 • 2X tài nguyên được phân bổ

Web Hosting DN
$15.00 USD 1 tháng
 • Không giới hạn số lượng website
 • Không giới hạn tài khoản email
 • Không giới hạn băng thông
 • Tên miền miễn phí & chứng chỉ SSL miễn phí
 • Backup hằng ngày
 • 4X tài nguyên được phân bổ